Kultur, kunst og ballett

Kultur og kulturstøtte er viktig for samfunnet

Det er viktig for samfunnet som helhet at kulturen løftes opp og frem. Altfor mange unge blir blant annet drevet inn i helt andre yrker enn det...

Must Read