Legeforening tapte saken mot staten – Legelisten.no fornøyd

| |

Helsepersonellet kan ikke reservere seg mot anonyme anmeldelser

Legeforeningen tapte saken mot staten om å slippe anonyme vurderinger på Legelisten.no. Legeforeningen har nå forsøkt flere ganger å få til at helsepersonell, som fastleger, tannleger eller kiropraktorer kan reservere seg mot anonyme vurderinger på helseportalen. Nå har Oslo tingrett fastslått at nettsiden Legelisten.no kan samle inn og publisere vurderinger av helsepersonell, uten at de får mulighet til å reservere seg mot dette. Legeforeningen har en frist på 30 dager til å anke saken. Legeforeningen vurderer nå å ta saken videre, skriver de på nettsiden.

“Den overordnede konklusjonen fra retten er … at pasienters ytringsfrihet veier tyngre enn personvernulemper leger opplever ved å bli vurdert på nettstedet.” Retten legger også vekt på at Legelisten.no er en nyttig tjeneste som hjelper pasienter, og at det legges ned et betydelig arbeid i å moderere og kvalitetssikre innholdet på nettsiden. Retten vektla også at leger har mulighet til å skrive tilsvar til vurderinger og at leger allerede har en mulighet til å reservere seg dersom spesielle forhold taler for det…”, skriver Legelisten.no på sin nettside.

Legelisten.no – et veldig populært norsk nettsted og ikke her for å skade noe

Legelisten.no er et populært nettsted hvor brukere henter informasjon om helsepersonell og tjenester før de velger en behandler. Helseportalen gir brukere en mulighet til å gjøre seg opp en mening. Nettsiden bistår med å gjøre helsevesenet mer transparent. Brukere skriver anmeldelser og helsepersonellet har anledning til å svare på anmeldelsene. I tillegg har Legelisten.no strenge retningslinjer om hva som er lov til å skrive og det gjennomføres kvalitetssikring av anmeldelsene. Legelisten.no ønsker å være mest mulig transparent, både for helsepersonellet og for brukere. Legelisten.no er ikke her for å skade noen. I en verden hvor “alt” er på nettet og hvor alle kan publisere sin mening offentlig er det et sterk etterspurt verktøy som gir brukere en stort nytteverdi. Ser man på antall brukere som besøker nettsiden hver dag og på antallet nye anmeldelser som blir publisert på nettstedet er det uten tvil en portal som tilfører samfunnet merverdi.

Store utenlandske aktører

Tilsvarende nettsider i utlandet er også veldig populære. I forhold til de store utenlandske nettsidene er Legelisten.no en liten aktør. Nettsider som amerikanske Ratemds.com og tyske Jameda.de er sterkt frekventerte nettsider som også helsepersonellet ser verdien og nytten av. Jameda.de opplyser at de har samlet inn 2 millioner vurderinger og at de har 6 millioner nettsidebesøk hver måned. Helsepersonellet bruker slike nettsteder til å bygge opp godt omdømme og en solid, positiv nettprofil. Leger bruker sidene fra et helt annet perspektiv ved å se muligheten i slike helseportaler. Man får inntrykk av at norsk helsepersonell ser Legelisten.no som en trussel, men det trenger på ingen måte å være slik. Fra nettbrukernes perspektiv har Legelisten.no en eksistensrett. Brukerne interagerer mye med nettsiden. Det er på tide at helsepersonellet ser på Legelisten.no som en stor mulighet.

Vurderinger på sosiale medier

Har man en bedriftprofil på Facebook.com eller Google Min Bedrift har brukere også mulighet til å skrive anmeldelser. Og særlig på Google er det nesten umulig å fjerne disse. Selvfølgelig er det fritt valg å ha slike bedriftsprofiler, og slike bedriftsprofiler er mer brukt for klinikker enn for enkeltbehandlere.

Se på muligheter – motiver pasienter har for å skrive anmeldelser

Helsepersonellet bør ser på mulighetene Legelisten.no gir. Å prøve å stenge seg ute, å ikke henge seg på slike trender og den digitale utviklingen hjelper ikke på sikt. Hvis det ikke er Legelisten.no som tilbyr disse typer tjenester til nettbrukere, kan kanskje en av de store utenlandske helseportalene komme til å prøve seg på det norske markedet. Legelisten.no har eksistert i flere år og er godt etablert. Selv, sier Legelisten.no, er man åpen for en dialog med legeforeningen. Bør man ikke sette seg sammen å diskutere istedenfor å møtes i en rettsak?

Det hva en enkeltbehandler kan gjøre for å bygge opp et positivt nett-omdømme er å motivere sine pasienter til å skrive en anmeldelse på portalen. Fortell pasienter at man setter pris på tilbakemelding på Legelisten.no. Vis pasientene hvordan man gjør det. Pasientene kommer helt sikkert til å gjøre det.

Kanskje det nå har blitt en del av helsepersonalets hverdag å jobbe enda mer med et digitalt mindset og ikke bare tenke på hva som skjer på selve klinikken, men også på nettet.

Taxi i Bangkok – 10 ting du bør vite om

Next

Leave a comment

4 + six =